Obnovená krása

Srdečně vás zveme na jedinečnou výstavu restaurovaných děl ze sbírek Slezského zemského muzea. Expozici můžete zhlédnout v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě od 1. 10. 2022 – 23. 4. 2023.

http://www.szm.cz/rubrika/8/expozicni-arealy/historicka-vystavni-budova-opava.html

V rámci výstavy je prezentována pestrá paleta sbírkových předmětů, které prošly různými restaurátorskými ateliéry. Ty obnovily krásu děl tak, aby si každý restaurovaný předmět zachoval svou dobovou tvář. U vystavených exponátů můžete porovnat jejich poškození před samotným restaurováním, vlastní průběh restaurování a samozřejmě také konečný výsledek.

Přijďte se podívat na jedinečnou práci restaurátorů, jejichž zásluhou můžeme obdivovat díla, která by bez jejich pečlivé práce nadále zůstávala ležet bez povšimnutí v depozitářích muzea.

 

„Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka.“

Karel Čapek