Galeria sztuk pięknych w Ostrawie

Galeria Sztuk Pięknych w Ostrawie (GVUO) jest największą galerią kolekcjonerską w regionie i organizacją non-profit kraju morawsko-śląskiego. Zbiory GVUO liczą ponad 23 000 obiektów, a dzieła sztuki są corocznie wypożyczane na ważne wystawy w Czechach i za granicą. Pomieszczenia wystawowe znajdują się w Domu Sztuki, zabytkowej chronionej budowli z 1926 roku, która należy do klejnotów ostrawskiej architektury. GVUO organizuje programy edukacyjne dla szkół, publiczne pracownie twórcze (od dzieci po seniorów) oraz programy towarzyszące w postaci zwiedzania z przewodnikiem, wykładów, wieczorów literackich, koncertów i festiwali. Powstanie GVUO jest ściśle powiązane z budynkiem Domu Sztuki. Pomogło w tym spotkanie kolekcjonerów sztuki: budowniczego Františka Jurečka i urzędnika Aloisa Sprušila. W roku 1923 założyli razem Stowarzyszenie budowy i utrzymania Pawilonu Wystawowego w Morawskiej Ostrawie, które nadzorowało budowę Domu Sztuki otwartego 13 maja 1926. František Jureček przekazał swoją kolekcję Stowarzyszeniu Domu Sztuki w Ostrawie, dzięki czemu stworzył podstawę zbiorów dzisiejszej Galerii Sztuk Pięknych w Ostrawie.

Jurečkova 9
702 00 Ostrava

49.8340264N, 18.2867908E

Následující
Předchozí

Archiwum zdjęć