Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

https://www.mstourism.cz/

Vítkovická 3335/15
702 00 Ostrava

Jesteśmy Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. – spółką założoną przez kraj morawsko-śląski.

Koordynujemy zarządzanie destynacją i realizujemy aktywności marketingowe w Republice Czeskiej oraz za granicą. Naszym celem jest zwiększenie popularności regionu Severní Morava a Slezsko jako atrakcyjnej destynacji urlopowej, filmowej i kongresowej.

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

http://www.olza.pl/

Rynek 18
43-400 Cieszyn

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie to organizacja założona w 1998 roku jako dobrowolne porozumienie gmin i powiatów w RP, prowadząca działalność polegającą na wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego na obszarze przylegającym do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy.

Podstawowym celem SRiWR „Olza” jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego na terenach obszarów przylegających do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy.

Cele te są spójne z celami Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tešinské Slezsko, dzięki któremu SRiWR „Olza” realizuje swoją misję, jaką jest ponadlokalna współpraca z partnerem czeskim.

Stowarzyszenie zarządza Polską Marką Turystyczną Śląsk Cieszyński oraz jest liderem sieci EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego.

Członkami Stowarzyszenia są Gminy Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jastrzębie-Zdrój (powiat grodzki), Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice oraz Powiat Cieszyński (powiat ziemski).

Stowarzyszenie „Region Beskidy”

http://www.euroregion-beskidy.pl/

ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała

Naszą misją jest podejmowanie działań mających na celu uaktywnianie i pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego.