Nejzachovalejší a nejautentičtější důlní prostory

Velmi autentické industriální prostory s dojmem míst, které horníci právě opustili.

Velmi autentické industriální prostory s dojmem míst, které horníci právě opustili. Nejzachovalejší a nejautentičtější důlní prostory nabízí Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích. Důl Michal, The coal Mine Michal