Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

https://www.mstourism.cz/

Vítkovická 3335/15
702 00 Ostrava

Jsme Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., společnost založená Moravskoslezským krajem.

Koordinujeme destinační management a realizujeme marketingové aktivity v České republice a zahraničí. Našim záměrem je posílit povědomí o turistickém regionu Severní Morava a Slezsko jako atraktivní dovolenkové, filmové a kongresové destinace.

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

http://www.olza.pl/

Rynek 18
43-400 Cieszyn

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza“) se sídlem v Těšíně je organizací založenou v roce 1998 na základě dobrovolné dohody lokálních samospráv (gminy a powiaty) v Polské republice, jež provozuje činnost spočívající v podpoře místního a regionálního rozvoje v regionu přiléhajícímu k polsko-české hranice v oblasti řeky Olše.

Hlavním cílem SRiWR „Olza” je podpora místního a regionálního rozvoje v oblastech přiléhajících k polsko-české hranici v oblasti řeky Olše.

Tyto cíle jsou v souladu s cíli Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, v rámci kterého SRiWR „Olza” naplňuje své poslání, kterým je nadmístní spolupráce s českým partnerem.

Sdružení spravuje polskou turistickou značku Śląsk Cieszyński a je vedoucím sítě Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu.

Členy sdružení jsou obce Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jastrzębie-Zdrój (městský okres), Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice a Powiat Cieszyński (zemský okres).

Stowarzyszenie „Region Beskidy”

http://www.euroregion-beskidy.pl/

ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała

Naszą misją jest podejmowanie działań mających na celu uaktywnianie i pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obszaru pogranicza polsko-czesko-słowackiego.