Mezinárodní den archeologie v Archeoparku Chotěbuz

Přijměte pozvání do Archeoparku Chotěbuz-Podobora. Už v sobotu 15. října se bude konat v rámci Mezinárodního dne archeologie komentovaná prohlídka hradiště s naší archeoložkou Mgr. Martinou Uhlářovou, a to hned ve dvou časech, v 10:00 a 14:00. V 11:30 proběhne mimořádně zajímavá přednáška RNDr. Miriam Nývltové Fišákové, Ph.D., s názvem Nesvatý chrt z Chotěbuze. V roce 2005 byly při archeologickém výzkumu na hradišti nalezeny psí kosti. Autorka přednášky podrobila kost výzkumu, s jehož výsledky vás seznámí. Je až s podivem, co všechno se dá z jedné kosti vyčíst.