Historická budova Muzea Těšínska

V neorenesančním historickém objektu, zpřístupněném veřejnosti v polovině roku 2020, se nachází moderní multimediální expozice představující vývoj Těšínského Slezska od dob prehistorických po nedávnou minulost. Jejím prostřednictvím vás seznámíme nejen s bohatou historií regionu zasazenou do širších souvislostí, ale rovněž s krajinným prostředím, hmotnou kulturou a zvyky spjatými s touto historickou zemí. Ve čtyřech podlažích nabízí prostřednictvím více než 1 200 exponátů pohled do života místních lidí v minulosti, dozvíte se o počátcích dolování uhlí i o překotném rozvoji průmyslu, který na přelomu 19. a 20. století změnil k nepoznání tuto dříve poklidnou podhorskou krajinu. Můžete se těšit na informace a sbírkové předměty z oblasti geologie, archeologie, etnografie, přírodních věd, historie či umění, mnohé z nich dosud nevystavené. V horním patře věnovaném těšínským pověstem zjistíte, jak to bylo se zbojníkem Ondrášem, co praví legenda o založení Těšína nebo jakou má souvislost těšínský kvítek se Švédy. Součástí objektu je muzejní knihovna, studovna, ateliér či přednáškový sál. K odpočinku zveme na terasu či na muzejní dvůr s miniamfiteátrem a lapidáriem s kamennými artefakty. A na památku se nezapomeňte vyfotit v naší fotobudce, která vám fotku vytiskne přímo na místě. Seznamte se Příběhem Těšínského Slezska.

Hlavní třída 115/15
737 01 Český Těšín

49.7471808N, 18.6240292E

Následující
Předchozí

Archiv fotek